Podporte mládež 2% z dane

Darujte 2-3 % z dane a podporte Šamorínsku futbalovú mládež.

Tak ako každý rok majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať časť dane v prospech nejakej neziskovej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Tento rok sa naše občianske združenie FC ŠTK 1914 Šamorín o.z. opäť obracia na Vás za účelom, aby ste 2-3% dane poukázali práve nášmu občianskemu združeniu.

Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie na stiahnutie

Peniaze získané práve z 2 % sú jednou z častí našich príjmov a pomáhajú nám pri napĺňaní našich športových cieľov a k skvalitňovaniu tréningových podmienok pre našich hráčov. Darované finančné prostriedky sme v minulých rokoch používali na chod klubu, rekonštrukciu trávnikov, nákup športových pomôcok.
Poukázať dve percentá je naozaj jednoduché. Do 15. 2. 2023 je potrebné požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil daňové priznanie (ročné zúčtovanie), ku ktorému pripojíte vyplnené vyhlásenie o poukázaní 2-3% dane, ktoré nájdete aj tu na našej stránke. Ak chcete, môžete nás (prijímateľa) informovať, že ste nám svoje 2-3% poskytli. Stačí, že vo vyhlásení zaškrtnete príslušné políčko. Potom už len stačí všetky formuláre doručiť najneskôr 30. 3. 2023 na Váš príslušný daňový úrad. Ak ste právnickou osobou, máte možnosť poskytnúť 1 % ľubovoľnej organizácii. Príslušné údaje sa uvádzajú priamo v daňovom priznaní. Termín podania daňového priznania je pre právnické osoby rovnako ako pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami, už 31. 3. 2023.
Fyzické osoby môžu poskytnúť dokonca až 3 % z dane, pokiaľ počas roka 2022 odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci pre nejakú organizáciu. Je potrebné získať o tom potvrdenie, ktoré vystaví príslušná organizácia a tiež zaškrtnúť vo vyhlásení možnosť, že chcete poskytnúť až 3 %. Pokiaľ ste v roku 2022 nejakým spôsobom pomohli FC ŠTK 1914 Šamorín o.z., radi vám o tom vystavíme potvrdenie. Právnické osoby môžu poskytnúť 2 %, pokiaľ v roku 2022 alebo až do termínu podania daňového priznania darovali na verejnoprospešné účely dar, ktorý finančne zodpovedá minimálne 0,5 % dane.

Pre vystavenie potvrdenia píšte na mail: office@stksamorin.sk

FYZICKÁ OSOBA (napr. SZČO)
1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník - je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:
- v daňovom priznaní typu A (strana 5 - VIII. oddiel)
- v daňovom priznaní typu B (strana 11 - XII. oddiel)

Obchodné meno (názov): FC ŠTK 1914 Šamorín
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 30999995
Sídlo: Hlavná 37, 931 01 Šamorín

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2023, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2023) na príslušný daňový úrad.

PRÁVNICKÁ OSOBA (Firmy)

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €
  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): FC ŠTK 1914 Šamorín
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 30999995
Sídlo: Hlavná 37, 931 01 Šamorín
*|MC:SUBJECT|*

Darujte 2-3 % z dane a podporte Šamorínsku futbalovú mládež.


Tak ako každý rok majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať časť dane v prospech nejakej neziskovej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Tento rok sa naše občianske združenie FC ŠTK 1914 Šamorín o.z. opäť obracia na Vás za účelom, aby ste 2-3% dane poukázali práve nášmu občianskemu združeniu.

Tlačivo na stiahnutie
Viac informácií
Instagram
Facebook
Website
Email
Copyright © 2023 FC ŠTK 1914 Šamorín, All rights reserved.

ADRESA:
FC ŠTK 1914 Šamorín
Hlavná 37
Šamorín 931 01
 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*

Z Púchova bez bodu

Starší dorastenci prehrali na ihrisku Púchova.

U19